Specialties

Altitude Diver /Гмуркане при голяма надморска височина/
Boat Diver /Гмуркане от лодка/
Drift Diver /Гмуркане при наличие на течение/
Deep Diver /Дълбочинно гмуркане/
Dry Suit Diver /Гмуркане със сух костюм/
Dive Propulsion Vechicle /Гмуркане с водолазно торпедо/
Multilevel Diver /Гмуркане на няколко нива/
Nigth Diver /Нощно гмуркане/
Peak Performans Buoyancy /майсторско владеене на плавамоста/
Search and Recovery /Търсене и изваждане на потънали обекти/
Underwater Photographer /Подводна фотография/
Underwater Navigation /Подвосно ориентиране/
Enriched Air Diver /Гмуркане с обогатен въздух/
Ice Diver /Гмуркане под лед/
AWARE Fish Indetification /Разпознаване на риби по метода AWARE/
Wreck Diver /Гмуркане до потънали обекти/


 

 
Готови ли сте за приключения?
Diving.bg for Android
Предлага се в Google Play